Các quy định về mở cơ sở sản xuất kinh doanh thuốc đông y dược liệu cổ truyền

Các quy định pháp luật mới nhất về mở phòng khám, phòng chẩn trị y học cổ truyền, cơ sở bán lẻ thuốc cổ truyền mới nhất hiện nay

Chúng tôi sẽ cập nhật thường xuyên các quy định mới nhất

1.Thông tư 32/2020/TT-BYT ngày 31/12/2020 quy định tiêu chuẩn chế biến, bào chế thuốc cổ truyền trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền của Bộ Y tế

Toàn văn tại đây :

Các nội dung cơ bản :

-Thành lập cơ sở khám chữa bệnh cổ truyền như phòng khám, phòng chẩn trị y học cổ truyền (xin giấy phép kinh doanh, chứng chỉ hành nghề đủ 36 tháng và sau 9-12 tháng thực hành)

-Mua sắm các thiết bị máy móc để sơ chế, chế biến, bào chế thuốc cổ truyền

-Gửi văn bản công bố cho sở y tế

-Hàng năm gửi báo cáo theo mẫu số 2

Viết một bình luận